Upravit stránku

Pokud startup zaujme a získá podporovatele, dostane se do tzv. prvního investičního kola. To znamená že subjekty, které o něj mají zájem (investoři), do projektu poprvé zainvestují a stanoví tak jeho základní hodnotu. Startupový projekt tak vlastně „ocení“.

Zatímco finanční investor poskytne „pouze“ peníze, strategický investor vloží do projektu nejen finance, ale i know-how. Pomůže startupu růst. A takovým strategickým investorem je i FPF Capital. Pro projekty mj. vytváříme marketingové strategie, vyhledáváme synergie na trhu a jsme schopni vygenerovat velký cashflow.

CESTA KE SPOLUPRÁCICESTA KE SPOLUPRÁCI

Ať už si projekt vytipujeme sami, nebo nás autoři osloví, následná cesta ke spolupráce je vždy obdobná.   

ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ

V prvním kole startup analyzujeme. To znamená, že si vyhledáme veškeré dostupné informace nejen o projektu, ale i o jeho autorech. Zajímá nás například to, kdo projekt vede, jakou má historii, kolik projektů už úspěšně realizoval, zda vede úspěšnou firmu nebo je naopak úplným nováčkem, který třeba ještě studuje – chceme zkrátka svého budoucího partnera dobře poznat a odhalit jeho potenciál.

Na základě takové analýzy si startup nejprve sami „otipujeme“ a poté se poradíme s akcionáři. Teprve pak si sjednáme schůzku.

TVÁŘÍ V TVÁŘTVÁŘÍ V TVÁŘ

Na schůzce se osobně setkáme s autory projektu. Prodebatujeme jejich business plán, probereme veškeré podrobnosti a necháme si případně zaslat bližší podklady.

Každý projekt je specifický, proto i my vždy upřednostňujeme individuální přístup.

SJEDNÁNÍ PODMÍNEK SPOLUPRÁCESJEDNÁNÍ PODMÍNEK SPOLUPRÁCE

Na základě zjištěných informací se rozhodneme, zda a jakou formou startup podpoříme. Naše podpora je možná formou úvěru, podílovým vstupem do společnosti nebo se staneme strategickým investorem a propůjčíme startupu část svého týmu, aby mu pomohl s reklamou, právní rámcem nebo nastavením celkové firemní strategie.

Sepíšeme smlouvu, ve které definujeme všechna pravidla a podmínky. Potřebujeme vědět, na co budou vložené finanční prostředky využity. Součástí podmínek je i pravidelná reportovací povinnost, abychom si o vývoji projektu udržovali stálý přehled.

Tím celé startupové dobrodružství nekončí, ale naopak začíná!

Váš FPF Capital